Ouderraad

 

Algemeen

 

Binnen Het Krijt is een actieve ouderraad aanwezig om het team te ondersteunen met het organiseren van diverse activiteiten op school. Om een aantal activiteiten te noemen: het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de sportdag en de schoolreizen. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders, aangevuld met twee leerkrachten van de school. Vanuit de ouderraad worden verschillende commissies samengesteld per activiteit. Deze commissies bestaan uit minimaal twee leden van de ouderraad en een aantal leerkrachten. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de ouderraad. Dit kan via e-mail, or.hetkrijt@ckcdrenthe.nl. Ook kunt u natuurlijk altijd één van de leden benaderen.

 

Samenstelling

 

De huidige leden van de OR zijn:

 • Layla Alkema - Voorzitter
 • Hilde van Hoek - Vice Voorzitter
 • Yvonne Vermaas - penningmeester
 • Gijs van Haassen - penningmeester
 • Francien Lamminga - Secretaris
 • Hanedi Elsaid - lid
 • Heleen Klomp - lid
 • Ingrid Oosting - lid
 • Margriet Wolfert - lid
 • Annet Hoekstra - lid
 • Robert Beelen - leerkracht
 • Lisa Kaptein - leerkracht

 

Ouderbijdrage

 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze wordt gebruikt om onder andere het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de sport- en speldagen en het schoolreisje te bekostigen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vergoedt deze kosten niet, zodat de school afhankelijk is van de financiële bijdrage van de ouders.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

 

Momenteel is de ouderbijdrage als volgt vastgesteld:

 • € 43,50 voor het eerste kind
 • € 39,00 voor het tweede kind
 • € 36,00 voor het derde en de volgende kinderen

 

Stroomt uw kind in de loop van het schooljaar in, dan betaalt u minder ouderbijdrage. Wanneer uw kind in januari/februari/maart instroomt betaalt u voor het betreffende kind € 30,00. Komt uw kind in april/mei/juni op school dan bedraagt de ouderbijdrage voor dit kind € 20,00. Hierbij maakt het niet uit of uw kind als eerste, tweede of derde kind instroomt.
U ontvangt geen acceptgirokaart, maar een machtigingskaart. Nieuwe ouders ontvangen deze gelijk met het inschrijfformulier. U kunt ervoor kiezen de ouderbijdrage in één of in twee termijnen te laten incasseren.Indien u geen gebruik wilt maken van de machtigingskaart, dient u het bedrag zelf over te maken. De penningmeester stuurt u een brief met daarin de hoogte van de voor u geldende ouderbijdrage en het rekeningnummer waarop u het geld kunt storten.
De penningmeester beheert de inkomsten van de ouderbijdrage en legt verantwoording af aan de kascommissie ten aanzien van de besteding van de opbrengsten. De begroting en jaarrekening worden door de kascommissie beoordeeld en goedgekeurd. Bovendien verleent de kascommissie eenmaal jaarlijks namens alle ouders/verzorgers décharge aan de gehele OR voor het gevoerde beleid en financiële verslaglegging daarvan.

 

Contact

 

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties, kunt u contact opnemen met:

 

Stichting Vrienden van de CBS Het Krijt

p/a Schoolstraat 29

9408 MB Assen

E-mail: or.hetkrijt@ckcdrenthe.nl

 

Wanneer u uw reactie liever op papier zet, kunt u gebruik maken van de OR-brievenbus aan de Schoolstraat. Deze vindt u bij het Directiekantoor.
Ook kunt u natuurlijk altijd één van de leden benaderen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.