Medezeggenschapsraad

MR Nieuws

De MR vergadert ongeveer eens per maand. Via het ouderportaal proberen we u op de hoogte te houden van wat er in de MR speelt. Op het schoolplein of per mail kunt u ons altijd aanspreken. 

Wat doet de medezeggenschapsraad? 
De directie en het CKC-bestuur zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in en om Het Krijt. Maar de directie beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken eerst overleg met de medezeggenschapsraad. Dit gaat onder andere over: 
•    de besteding van het geld van de school 
•    het vaststellen van vakanties en vrije dagen 
•    beleidsstukken (bovenschools) management. 

Er worden diverse zaken besproken, zoals het aanstellen van personeel, de schoolgids, allerlei projecten etc. Over sommige onderwerpen mag de MR de directie alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De directie mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd. 

Samenstelling MR 
De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding en kent een gelijk aantal voor beide geledingen.
Op dit moment  zitten er vier ouders en vier personeelsleden in de MR. 

MR oudergeleding 
Marcel Prijs 
Anja Kuipers(Voorzitter) 
Foka Koster
Gerben Bakker

MR personeelsgeleding 
Eveline Selles
Dorien Weegenaar 
Astrid Oosting


E-mailadres:  mr.hetkrijt@ckcdrenthe.nl

 

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.