Visie en indentiteit

Identiteit
Het Krijt is een Christelijke school; we gebruiken de Bijbel als richtlijn in ons handelen. De kernwoorden daarbij zijn: vrede, liefde, gerechtigheid en respect. Dit is voelbaar en zichtbaar in de manier waarop wij met alle betrokkenen om willen gaan. We zijn een open Christelijke school, dat wil zeggen dat we, binnen onze eigen principes, gastvrij zijn naar andere geloofsovertuigingen. Van ouders en kinderen die kiezen voor Het Krijt wordt verwacht dat zij met respect omgaan met de identiteit van de school.

 Zelfontplooiing
Kinderen en leerkrachten kunnen eigen mogelijkheden ontdekken en uitwerken en zo zichzelf optimaal ontplooien binnen een uitdagende, veilige en stimulerende leeromgeving.
Hierbij krijgen samenwerken, het nemen van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, kennis ontwikkeling, creativiteit en bewegen een evenredige rol.

Communicatie
We vinden het belangrijk dat er altijd een open , wederzijdse en duidelijke communicatie bestaat binnen en tussen alle geledingen en met anderen die bij de school betrokken zijn.

Vieringen
Tijdens de intake wordt er bewust aandacht besteed aan de manier waarop we omgaan met onze Christelijke identiteit: we verwachten dat kinderen mee doen met alle activiteiten. Iedere ochtend beginnen we met gebed en vertellen een bijbelverhaal of zingen een lied. Aan het einde van de dag sluiten we ook op gepaste wijze af. Ook nemen de vieringen van Kerst, Pasen en Pinksteren een belangrijke plek bij ons in


 

 

   

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.