Klachtenregeling

Klachten op school
Er kunnen allerlei klachten op een school voorkomen. We gaan ervan uit dat de lichtere klachten zoveel mogelijk binnen de school opgelost worden. In eerste instantie is de groepsleerkracht de eerst aangewezen persoon om eventuele klachten mee te bespreken. Wordt er geen oplossing gevonden of betreft het meer schoolgebonden klachten, dan kan men contact opnemen met de directie. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van CKC Drenthe. Volgens de klachtenregeling zullen ouders / verzorgers in de meeste gevallen met hun klacht eerst terechtkomen bij de leerkracht. Daarna is de procedure – zonodig - als volgt: 

De contactpersoon van de school 
De contactpersoon van onze school is

mevr. S. Bakker - Veneklaas Slots

Telnr. (0592) 300974.
De taken van de contactpersonen zijn:

  • Eerste opvang binnen de school van de kla(a)g(st)er; 
  • Informatie geven over te volgen procedures binnen (informele klacht) en buiten (formele klacht) school; 
  • Het verkennen welke procedure naar de mening van de kla(a)g(st)er de meest wenselijke is; 
  • Het stimuleren en initiëren van overleg en activiteiten door en met het team en de medezeggenschapsraad van activiteiten in het kader van voorlichting over o.a. seksuele intimidatie, huislijk geweld en procedures bij het indienen van een klacht.

Hij/zij zal naar het verhaal luisteren en samen met de ouders/verzorgers kijken naar wat er nu gaat gebeuren. De contactpersoon gaat niet zelf aan de slag, maar verwijst ouders/verzorgers door naar de vertrouwenspersoon

 

Externe vertrouwenspersoon 
Door CKC Drenthe zijn twee externe vertrouwenspersonen aangesteld. De externe vertrouwenspersoon zal met de ouders/verzorgers over de klacht praten en kijken welke volgende stappen zinvol zijn.  
Dat kan een vorm van hulpverlening zijn, besluiten om wel of geen klacht in te dienen en/of stappen doen van aangifte bij de politie. De ouders/verzorgers beslissen welke stappen zij willen zetten, de vertrouwens- 
persoon ondersteunt hen desgewenst daarbij. 

CKC Drenthe 
T.a.v. de algemeen directeur 
Postbus 167 
9400 AD Assen 
T 0592 - 409865 

Klachtencommissie  
T.a.v. dhr. B. Krijgsheld(vz)   
T 0592 - 331653 

Mw. M.C.B. Boon (plv.vz)

T 0592 - 318003

lid: Mevr. G. Boogaardt

T 0592 346953

lid: Dhr. S.J. Vegter

T 0592 - 350214

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.