Schooltijden en gymrooster

We werken vanaf schooljaar 2017-2018 met een continurooster. Alle kinderen blijven op school eten. 

 

Schooltijden en pauzes
Maandag: 08.30 - 14.30 uur
Dinsdag: 08.30 - 14.30 uur
Woensdag: 08.30 - 12.15 uur
Donderdag: 08.30 - 14.30 uur
Vrijdag: 08.30 - 14.30 uur

Groepen 1 tot en met 4 hebben de vrijdagmiddag vrij. 

Inlooptijd
De schooldeuren gaan 15 minuten voordat de lessen beginnen voor u open, maar vooral voor de kinderen. In die korte tijd totdat de lessen beginnen mogen de kinderen rustig praten en/of rondlopen in het lokaal. Wanneer u een korte mededeling aan de leerkracht kwijt wilt, dan kan dat.

 

 

 

Documenten