School

Christelijke basisschool Het Krijt
Schoolstraat 29
9408 MB Assen
T 0592 - 46 03 70
hetkrijt@cogdrenthe.nl