Onze school

CBS Het Krijt is een open christelijke school. We bieden structuur, veiligheid en duidelijkheid.
Ons enthousiaste team van van leerkrachten daagt de kinderen uit zich optimaal te ontplooien.
Wij vinden het belangrijk dat er transparant gecommuniceerd wordt met alle betrokkenen.