Leerlingenzorg

Op Het Krijt is een Intern Begeleider. Zij coördineert de zorg voor de leerlingen van alle groepen. 
Zij kijkt met de leerkrachten mee in de groep en bespreken samen met hen welke zorg geboden moet worden. 
De IB-er onderhoudt de contacten met externe instanties.