Leerlingenzorg

Op Het Krijt zijn twee Intern Begeleiders. Zij coördineren de zorg voor de leerlingen van alle groepen. 
Zij kijken met de leerkrachten mee in de groep en bespreken samen met hen welke zorg geboden moet worden. 
De IB-ers onderhouden de contacten met externe instanties.