Krijtshow

De Krijtshow is een optreden van de kinderen voor hun ouders en voor medeleerlingen van de school.
Elke groep verzorgt één keer per schooljaar een voorstelling met zang en dans.
Het optreden vindt plaats in het speellokaal. Dit lokaal kan voor die gelegenheid veranderd worden in een theaterzaaltje met een
echte tribune. Wanneer de groep van uw kind gaat optreden, kunt u terug vinden in de ouderkalender.