Ons onderwijs

Binnen ons onderwijs werken we met STIP,  we bieden structuur en voorspelbaar gedrag van de leerkrachten.
Kinderen leren al vanaf groep 1 om hun werk te plannen. Zij leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk en worden hierdoor opgeleid tot zelfstandige kinderen die zich staande weten te houden in de maatschappij.
Door samenwerken tussen de kinderen te stimuleren, leren kinderen van en met elkaar en is er aandacht voor de sociale vaardigheden.
Wij bieden een breed aanbod van Kunst en Cultuur door de jaren heen.
Het werken met VierkeerWijzer, waarbij een beroep gedaan wordt op het eigen talent van de kinderen, maakt ze betrokken bij de wereldoriënterende vakken.