Koningsdag wordt gevierd op 27 april 2018. Het Koningsontbijt is op 20 april 2018

13 april 2018

Koningsdag valt op 27  april 2018

Het Koningsontbijt en de spelletjes voor de onderbouw vinden plaats op 20 april 2018

Koningsdag valt dit jaar op vrijdag 27 april. Dat is op een vrijdag.

De kinderen zijn dan vrij.

Het Koningsontbijt is op 20 april voor alle groepen.

De groepen 1 en 2 gaan dan op die dag ook spelletjes doen.

De groepen 3 t/m 8 hebben later in het jaar hun jaarlijkse sportdag.