Welkom op CBS Het Krijt!

CBS Het Krijt is een school waar het onderwijs goed is en waar een fijne sfeer hangt. Kinderen gaan met plezier naar school en verlaten 'Het Krijt' met een rugzak aan vaardigheden. Klaar om de toekomst vertrouwd tegemoet te treden.

Wat ziet u in de school:
*Een positieve, ontspannen, pedagogische en veilige sfeer;
*Duidelijkheid en voorspelbaarheid;
*Een open en transparante communicatie;
*Onderwijs in een normale klassensituatie en onderwijs met computerprogramma's;
*Kinderen die samen werken en samen leren in de dagelijkse lessen;
*Kinderen die uitgedaagd worden om op een onderzoekende manier te leren.


CBS Het Krijt.....een school met het oog op de toekomst!

Van harte welkom!
We nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen in de school of om een afspraak te maken voor een gesprek of rondleiding.
U kunt bellen : 0592 460370 of mailen hetkrijt@cogdrenthe.nl

Met vriendelijke groet,
Yco Huizinga (directeur)


FACEBOOK @ CBSHetKrijt

Klik op het logo met het handje!