Namen en adressen

CBS Het Krijt: 
Schoolstraat 29 
9408 MB Assen 
T 0592-460370 
hetkrijt@cogdrenthe.nl 
www.cbshetkrijt.nl 

COG Drenthe: 
Postbus 167 
Groningerstraat 96 
9400 AD Assen 
T 0592 - 409865 
bestuur@cogdrenthe.nl 
www.cogdrenthe.nl 

Leerplichtambtenaar: 
H v.d. Berg 
T 0592 - 366377 

Klachtencommissie: 
Dhr. B. Krijgsheld (voorzitter) 
Pr.  Margrietstraat 8 
9401 PA Assen 
T 0592 - 331653 

Dhr. E.  Huizing (lid) 
Zuidhaege 151 
9401 XW Assen 
T 0592 - 313663 

Mevr. G.  Boogaardt (lid) 
Hietlanden 3, 
9407 JE Assen 
T 0592 - 346953 

Schoolmaatschappelijkwerker: 
Mevr. Andrea van Onzen 
T: 0592 343243 

Vertrouwenspersonen: 
Dhr. H. Harmsen 
Riklanden 2 
9407 PE Assen 
T: 0592 - 344570 

Mevr. S.D.  Kits 
Hoofdweg 185 
9421 PD Bovensmilde 
T 0592 - 412697 


GGD Drenthe 
Afd. Jeugdgezondheidszorg 
Mien Ruysweg 
9408 KA Assen 
T 0592 – 306300 
Jeugdarts: Mevr. A van der Neut 

Logopediste: 
Mevr. H.Gerdes 
Tel: 0592 306300 

B.S.O de Grote Beer: 
Aletta Jacobsweg 82 
9408 AM Assen 
T 0592-462115 

Wijkagent Kloosterveen: 
Luuk Tooren 
T 0900 - 8844 of 
T 0592 - 383210 

Onderwijs inspectie 
www.onderwijsinspectie.nl 
info@owinsp.nl